La web

Aquesta web pretén donar visibilitat als elements que formen la història de les matemàtiques a l’Institut d’Estudis Catalans entre el 1911 i el 2011, les principals fites i esdeveniments, els personatges i institucions involucrats, el procés institucional al voltant de les matemàtiques generades i/o difoses per l’IEC, i els resultats pedagògics, científics, tècnics i socials assolits. Un breu esbós d’aquesta història s’ofereix a l’apartat “Ressenya històrica”, redactat a partir d’importants treballs que sobre aquest tema s’han publicat en les darreres dècades, les referències dels quals, així com l’accés en línia a alguns d’ells, s’ofereixen a l’apartat “Enllaços amb la història”. Aquests estudis es van sustentar en un valuós material documental al qual ara volem donar visibilitat i accés, perquè serveixi també com a fonament de la futura recerca i divulgació d’aquesta disciplina. En aquest projecte els documents han estat acuradament rastrejats, estudiats i tractats, de manera que es pot accedir a la informació registrada per a cadascun d’ells en la seva fitxa de catàleg mitjançant una “Cerca a les bases de dades”.