Enllaços a la història

En aquesta secció s’ofereixen enllaços a publicacions o material multimèdia en línia relacionat amb la història de les matemàtiques a Catalunya, publicats tant per l’IEC com per altres institucions, revistes, etc. Es pretén donar encara més difusió a aquest material, malgrat que ja són publicats. El conjunt d’aquests documents, però, té un valor afegit en el marc d’aquest projecte, i d’aquí l’interès de reunir-los.

Enllaços directes en línea o amb accés a PDF

Castellet, Manuel. “Evolución de la topología en España en la segunda mitad del siglo XX.” La Gaceta de la RSME, Vol. 11 (2008), Núm. 3, p. 459–473dmle.cindoc.csic.es/pdf/GACETARSME_2008_11_3_01.pdf

Castellet, Manuel; del Castillo, Joan; Jarque, Xavier; Mitjana, Margarida. Llibre Blanc de la recerca matemática a Catalunya (200-2009). Institut d’estudis Catalans, 2010. https://taller.iec.cat/llibreblanc_mat/

Glick. Thomas F. “Einstein y los españoles: aspectos de la recepción de la relatividad.” En paper: Llul, vol. 2, núm. 4, 1979, p. 3-22. dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2866547.pdf

Glick, Thomas. F. “Einstein a Barcelona: Ciència i Societat a la Catalana d’Entreguerres”. Ciència. Revista Catalana de Cièncie i Tecnologia, Núm. 3, Octubre 1980, p. 10-19. http://revistes.iec.cat/index.php/ciencia2/article/viewFile/116796/115554

Glick, Thomas. F. Einstein y los españoles. Ciencia y sociedad en la España de entreguerres. Colección “Estudios sobre la Ciencia”. CSIC, 2005. www.jae2010.csic.es/documentos/publicaciones/publicacion12.pdf

González-Redondo, Francisco A. “La matemática española ante la relatividad de Einstein, 1905-1923”. Pasaje a la Ciència, edición digital, núm. 9 (junio 2006). En paper: Boletín de la Sociedad Puid Adam de Profesores de Matemáticas, núm. 73, 2006, p. 67-78. http://www.pasajealaciencia.es/2006/a10-n09.html

González-Redondo, Francisco A. “La reorganización de la Matemática en España tras la Guerra Civil. La posibilitación del retorno de Esteban Terradas y Julio Rey Pastor.” Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). http://goo.gl/bui406

Malet, Antoni. “La Guerra Civil i les institucions científiques catalanes: el cas de la recerca mayemàtica (1907 – 1967)”. En paper: La Ciencia en la Història dels Països Catalans, 3 vol., J. Vernet, R. Parés, dir (València, Barcelona, 2002-2009), III, p. 719-759. https://goo.gl/ZN1u8K

Malet, Antoni. Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967). http://ffsb.espais.iec.cat/biografia-de-ferran-sunyer/

Peypoch, Ramon. “Notes històriques sobre la Societat Catalana de Ciències Físiques, Quimiques i Matemàtiques”. En paper: Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia [s.l.] : Institut d’Estudis Catalans, 1999 1130-4758 1977: 1 : núm. 1, p. 7-10. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000124%5C00000020.pdf

Roca i Rosell, Antoni; Glick, Thomas. F. “Esteve Terradas, Tulio Levi Chivita, una correspondencia”. En paper: Dynamis, núm. 2, 1982, p. 387-402. http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/viewFile/106192/149309

Roca i Rosell, Antoni. “El debat sobre la Relativitat a Catalunya (1908-1923)”. En paper: Actas II Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias, 3 vols, (Zaragoza, 1984), II, p. 325-339. dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/587621.pdf

Roca i Rosell, Antoni. “De la regeneración a la involución: Terradas y Rey Pastor,. 35 años de amistad científica”. En paper: Estudios sobre Julio Rey Pastor (1888-1962). Instituto de Estudios Riojanos, 1990, p. 71-104. dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/586977.pdf

Roca i Rosell, Antoni. “La física matemática en España en el cambio de siglo. La aportación de E. Terradas”. En paper: Contra los titanes de la rutina. Santiago Garma, Dominique Flament, Víctor Navarro eds. Comunidad de Madrid / C.S.I.C. 1994, p. 383-400. http://www.ffn.ub.es/esallent/Rossana/AR-M351U_20101030_132947.pdf

Roca i Rosell, Antoni. “La recepció del pensament d’Einstein a Catalunya”. En paper: Revista de Física, 2n semestre de 1998, p. 12–17. http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4484/4483http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000057%5C00000048.pdf

Roca i Rosell, Antoni. “La amable visita de Einstein a Barcelona en 1923”. En paper: Quark, Núm. 31, Enero – Marzo 2004, p. 41-47. http://www.doc4net.es/doc/1746982659780

Roca i Rosell, Antoni. “Esteban Terradas y el lenguaje científico y técnico”. Pasaje a la Ciència, edición digital, núm. 11 (junio 2008). En paper: Pasaje a la Ciència, edición digital, núm. 11 (junio 2008), p. 94-100. http://www.pasajealaciencia.es/2008/a16-n11.html

Roca i Rosell, Antoni; Sallent Del Colombo, Emma. “La visita de Einstein a España”. Pasaje a la Ciència, edición digital, núm. 9 (junio 2006). http://www.pasajealaciencia.es/2006/a04-n09.html

Roca i Rosell, Antoni; Sánchez Ron, José M. “La vuelta de Esteban Terradas a España (1940-1950). En paper: Llul, vol. 6, 1983, 105-142. dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/62012.pdf

Ronzón Fernández, Elena. “Julio Rey Pastor y el desarrollo del pensamiento gnoseológico en España”. En paper: Actas del I simposio sobre Julio Rey Pastor: Logroño 28 de octubre – 1 de noviembre 1983, P. 257 – 272. documat.unirioja.es/descarga/articulo/587040.pdf

Roca i Rosell, Antoni. “Hermann Weyl entre nosaltres. El cus+rs de 1922 i algunes de les seves repercussions. Technical Report, Universitat Politécnica de Catalunya, 1987; http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/22995/HERMANN%20WEYL%20Roca.pdf?sequence=1

Sánchez Ron, José Manuel. “Julio Rey Pastor y la Junta para Ampliación de Estudios”. En paper: Estudios sobre Julio Rey Pastor (1888-1962). Instituto de Estudios Riojanos, 1990, p. 9-42. dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/586973.pdf

Sánchez Ron, José Manuel. “Esteban Terradas and Spanish technoscientific modernity”. Contribution to science, 2 (4), 2004, p. 551-564. http://www.raco.cat/index.php/Contributions/article/view/157738/209629

El Premi Ferran Sunyer i Balaguer. Institut d’Estudis Catalans. http://ffsb.espais.iec.cat/el-premi/

Altres enllaços d’interés

Carreras Casanovas, Antoni. Seguint el raste d’Einstein per l’Espluga de Francolí i Poblet (1923). http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/274249/367745

IEC. Arxiu de l’institut d’estudis Catalans – Inventari de l’Arxiu Personal d’Esteve Terradas i Illa. http://www.iec.cat/arxiu/documents/InventariTerradasDef_2.pdf

FCRI. La visita d’Einstein a Barcelona (El problema de Gettier, 16/04/2014). http://www.fundaciorecerca.cat/einstein/

Biblioteca ETSIT. “Esteve Terradas y los ‘Cursos de Física i Matemàtica’ del Institut d’Estudis Catalans”http://biblog.etsit.upm.es/?p=884

IEC. IEC. Trenta-dos aspectes de ciència i tecnología. Josep Amat i Enric Casassas (eds.). Col·lecció Arxius de les Seccions de Ciències; 100, Institut d’Estudi Catalans, 1995, p. 9-40. http://www.book-info.com/isbn/84-7283-298-8.htm

Bibliografia no accessible en línia

Baernard, Julien. “Les tapuscrits bacelonais sur le problème de l’espace de Weyl”. Revue d’histoire des Mathématiques 21, 2015, p. 151-171.

Camarasa, Josep M.; Agulló i Batlle, Joaquim. IEC, l’Institut d’Estudis Catalans : 1907-2007 : un segle de cultura i ciencia als països catalans. Institut d’estudis Catalans, 2007 p. 109-110.

Glick, Thomas. F. (ed.), The Comparative Reception of Relativity, D. Reidel Pub. Co., 1987.

IEC. IEC, l’Institut d’Estudis Catalans : 1907-2007 : un segle de cultura i ciencia als països catalans, p. 109-110.

Lafuente, Antonio. “La relatividad y Einstein en España. Mundo Científico (15 junio 19982, p. 584-591

Roca i Rosell, Antoni. “La incidència del pensament d’Einstein a Catalunya”, Centenari de la Naixença d’Albert Einstein. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1981, pp. 165-184.

Roca i Rosell, Antoni; Ron, José Manuel Sánchez. “Esteban Terradas. Ciencia y técnica en la España contemporánea”. Instituto Nacional de TeÂcnica Aeroespacial, Madrid, 1990.

Roca i Rosell, Antoni. “Las maravillosas luces del alba resplandeciente… E. Terradas, protagonista de la nueva ciencia”. A. Roca (ed.): Esteban Terradas Fundació Banco Exterior. Madrid, 1991, 3-60.

Roca i Rosell, Antoni. “Einstein en Barcelona”, Quark : Ciencia, medicina, comunicación y cultura, 36, 2005, p. 26-35.

Sallent Del Colombo, Emma. «Les ciències físico–matemàtiques als Cursos Monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi: una aproximació històrica». Borsa d’estudi Abelard Fàbrega Cartell de premis i borses d’estudi 2005 de l’Institut d’Estudis Catalans, Maig 2006.