Societat Catalana de Matemàtiques

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, fundada per l’Institut l’any 1932. Les finalitats de la SCM són el conreu de les ciències matemàtiques, estendre’n el coneixement en la societat catalana, fomentar-ne l’ensenyament i la investigació teòrica i aplicada, així com publicar tota mena de treballs que s’adeqüin a aquests objectius.

Descripció de la base de dades

Estructura. La base de dades s’estructura en quatre categories relacionades entre elles: persones, publicacions, concursos i congressos. Recull tant les contribucions de la SCM com de la seva predecessora, la SCCFQM, en constatar que existeix continuïtat en les seves activitats.

Volum. La base de dades sobre la SCM recull informació de tres-centes quaranta-tres persones, cinc-centes tretze publicacions, quaranta-nou concursos i quaranta congressos.

Cerca. Si voleu fer una cerca directa a la base de dades de la Secció de Ciències i Tecnologia és necessari  seguir l’enllaç que permet descarregar els fitxer comprimits. Per obrir els fitxers descarregats heu de instal·lar al vostre ordinador l’Access Runtime 2007 que permetrà obrir les bases de dades.

També podeu fer cerques simples per l’any i les persones als “Congressos”, els “Concursos” i les “Publicacions”. A més es llisten els registres directament relacionats amb aquest ítems i amb les “Persones”.