Diputació de Barcelona

En el fons documental «Acció i Òrgans de Govern / Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)» de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona es troben molts documents relacionats amb els Cursos d’Alts Estudis i d’Intercanvi que, entre el 1915 i el 1923, va patrocinar la Mancomunitat de Catalunya amb la gestió directa del Consell de Pedagogia, especialment en la persona de Rafael Campalans, i de l’Institut d’Estudis Catalans.

Els Cursos van marcar alguns de les fites més importants de les ciències a la Catalunya d’aquesta època, especialment a les àrees de les matemàtiques i de la física, gràcies a la visita, com a professors, de personatges tan importants com: Julio Rey Pastor (1915), D. B. Szilard (1916), Tullio Levi-Civita (1921), Jaques Hadamard (1921), Arnold Sommerfeld (1922), Hermann Weyl (1922), Béla de Kerékjártó (1923) i el mateix Albert Einstein (1922), a més de la participació com a organitzador i professor d’Esteve Terradas Illa (1915, 1916, 1920, 1922).

Descripció de la base de dades

Estructura. La base de dades s’estructura en tres categories relacionades entre elles: documents, persones i cursos, a més de donar informació sobre la tipologia dels documents, l’entitat productora, el lloc i la data, la descripció física, la descripció del contingut, observacions, i el codi de referència de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona.

Volum. La base de dades recull cent setanta-set registres del mateix nombre de documents amb quinze tipologies diferents, relacionats amb catorze cursos i cent vint personatges.

Cerca. Si voleu fer una cerca directa a la base de dades de la Secció de Ciències i Tecnologia és necessari  seguir l’enllaç que permet descarregar els fitxer comprimits. Per obrir els fitxers descarregats heu de instal·lar al vostre ordinador l’Access Runtime 2007 que permetrà obrir les bases de dades.

També podeu fer cerques simples per l’any i les persones als “Cursos” i els “Documents”. A més es llisten els registres directament relacionats amb aquest ítems i amb les “Persones”.