Cerca a les bases de dades

Aquesta  web pretén essencialment donar accés i visibilitat al material documental relacionat amb les matemàtiques generades i difoses per l’Institut d’Estudis Catalans entre el 1911 i el 2011. Aquest material està principalment dipositat als arxius d’entitats de l’àmbit de l’Institut, com són: la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) i la seva antecessora, la Societat Catalana de Ciències Químiques, Físiques i Matemàtiques, el Centre de Recerca Matemàtica (CRM), la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC (abans Secció de Ciències i encara abans Institut de Ciències), el fons de la Fundació Ferran Sunyer Balaguer (FFSB) i la Diputació de Barcelona (Consell de Pedagogia). Les diverses característiques dels fons estudiats i de la tipologia dels documents trobats han obligat a fer un disseny particular dels catàlegs (bases de dades) per a cadascun dels cinc fons estudiats.

Aquesta situació dificulta oferir un catàleg unificat que permetria fer la cerca de la informació en totes les bases de dades alhora, per la qual cosa la cerca aquí implementada correspon a  cerques simples des del mateix web. Les bases de dades s’han estructurat individualment segons les activitats de cada entitat i/o de la tipologia dels documents associats. D’acord amb aquesta estructura, s’han definit diverses categories o ítems (diferents per cada fons: Persones, Actes, Activitats, Publicacions, Congressos, Cursos, Concursos, Documents, Grups de recerca i Premis) per als quals es pot realitzar una cerca simple per l’any o per persona, i, a més, es llisten els registres relacionats amb l’ítem escollit.

A més de la cerca directa en les bases de dades del web, es pot fer una consulta directament a la base de dades Access del fons corresponent. Per això és necessari seguir l’enllaç que permet descarregar els fitxer comprimits. Per obrir els fitxers descarregats heu de instal·lar al vostre ordinador l’Access Runtime 2007 que permetrà obrir les bases de dades.

Si voleu més informació sobre Access Runtime 2007 feu click aquí.