Secció de Ciències i Tecnologia

L’actual Secció de Ciències i Tecnologia és hereva de l’antiga Secció de Ciències  —una de les tres que passaren a configurar l’Institut el 1911—, de la qual s’escindí la Secció de Filosofia i Ciències Socials, el 1968, i que posteriorment se subdividí en la Secció de Ciències i Tecnologia i la Secció de Ciències Biològiques, el 1989. Tot i les dificultats ineludibles en qualsevol classificació del saber, la Secció va comprendre àrees de ciències tan diverses com les matemàtiques, la física, la química, la meteorologia, la biologia, la geologia, entre d’altres, a les quals cal afegir, en els darrers anys, les àrees tecnològiques.

Reforcen la inserció de la Secció en l’entorn social les seves societats filials, algunes de les quals mantenen una extraordinària activitat de difusió de la ciència i de la tècnica que inclou la realització de simposis, jornades i conferències. Una d’elles és la Societat Catalana de Matemàtiques. A l’Arxiu de la Diputació de Barcelona (DIBA) es troba molta informació sobre la primitiva Secció de Ciències, especialment la que té a veure amb els Cursos Monogràfics i d’Intercanvi de la Mancomunitat de Catalunya, en els quals va participar activament l’IEC com a organitzador i seu.

Descripció de la base de dades

Estructura. La base de dades recull  totes les referències relacionades amb les matemàtiques aparegudes a les actes de govern de l’Institut / Secció de Ciències, des de la seva fundació fins al 2011, i s’estructura en quatre categories relacionades entre elles: actes, publicacions, activitats i persones, a més de donar informació sobre el contingut d’interès de les actes. La base de dades permet relacionar directament  les activitats, les publicacions i els personatges esmentats a les actes.

Volum. La base de dades disposa de tres-cents deu registres en la categoria d’“Actes”, cinquanta-un registres en la categoria de “Publicacions” i seixanta-un en la categoria d’”Activitats”, a més del llistat de cent vint personatges.

Cerca. Si voleu fer una cerca directa a la base de dades de la Secció de Ciències i Tecnologia és necessari  seguir l’enllaç que permet descarregar els fitxer comprimits. Per obrir els fitxers descarregats heu de instal·lar al vostre ordinador l’Access Runtime 2007 que permetrà obrir les bases de dades.

També podeu fer cerques simples per l’any i les persones a les “Activitats” i les “Publicacions”. A més es llisten els registres directament relacionats amb aquest ítems i amb les “Persones”.